Tullverket

2017-06-28

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Företaget Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd har ändrat namn till Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

Kommissionen har meddelat att företaget Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd har ändrat namn till Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd (tilläggsnummer i taric B521 ) (EUT C204 /2017)

Läs mer i EUT (2017/ C 204/ 08)