Tullverket

2017-08-07

Nyhet

Antidumpning, ferrokisel från Egypten och Ukraina

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Ukraina och i Egypten, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis. Exporterande producenter av den undersökta produkten från de berörda länderna uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

Läs mer i EUT C251/2017