Tullverket

2017-08-07

Nyhet

Antidumpning, gaffelvagnar från Kina

Rättelse

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1346.

Istället för ”[…]bestående av en våg, som inte är inbyggt i chassit, och som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 8427 90 00 30 och 8431 20 00 50.” Ska lyda ”[…] bestående av en våg, som inte är inbyggt i chassit, det vill säga inte inbyggt i gaffeln, och som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 8427 90 00 30 och 8431 20 00 50.”.

Läs mer i rättelser L202/2017