Tullverket

2017-08-14

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina

Tillkännagivande om giltighetstiden för antidumpningsåtgärder som snart löper ut

Åtgärder för gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung Folkrepubliken Kina samt Thailand löper ut 2018-05-15. Unionstillverkare får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Läs mer i EUT C268/2017