Tullverket

2017-07-03

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn av polyestrar från Kina

Rättelse

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 1105/2010 och rådets förordning (EU) 2017/325 i de gällande antidumpningsåtgärderna på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Kina. (EUT L 167 /2017)

Läs mer i förordning 2017/1159