Tullverket

2017-07-03

Nyhet

Antidumpning, melamin från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång införs slutgiltig antidumpningstull på import melamin med ursprung i Kina. (EUT L170-2017).

Läs mer i förordning 2017/1171