Tullverket

2017-08-11

Nyhet

Antidumpning, nya och regummerade däck till buss och lastbil från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 11 augusti 2017 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av nya och regummerade däck till bussar och lastbilar, med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3.). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT C264/2017