Tullverket

2017-07-04

Nyhet

Antidumpning, rördelar av järn eller stål från Korea och Malaysia

Antidumpningsåtgärderna upphör om ingen översyn inleds

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av rördelar av järn eller stål med ursprung i Korea och Malaysia den 29 januari 2018 (vid midnatt). (EUT C 214/2017)

Läs mer i EUT (2017/ C214/ 06)