Tullverket

2017-08-07

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter från Kina

Återtagande av godtagande av åtaganden

Den 3 augusti 2017 återtar kommissionen två godtagande av åtagande som meddelats i genomförandebeslut 2013/707/EU. De återtagna godtagande gäller tillverkarna Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd tillsammans med deras närstående företag i unionen och Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang Bld Solar Technology Co. Ltd med taric-tilläggsnummer B880 respektive B899.

Läs mer i förordning 2017/1408