Tullverket

2017-08-25

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint och väsentliga komponenter (dvs. celler) från Kina

Återtagna godtaganden

Den 23 augusti 2017 återtar kommissionen ett godtagande av åtagande som meddelats i genomförandebeslut 2013/707/EU. De återtagna godtaganden gäller tillverkarna Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd, Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd och Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd. Taric-tilläggsnummer B875. (EUT L218/2017)

Läs mer i förordning 2017/1497