Tullverket

2017-09-04

Nyhet

Antidumpning, spakmekanismer från Kina

Tillkännagivande om inledande av en översyn

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av spakmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Läs mer i EUT 2017/C 290