Tullverket

2017-07-04

Nyhet

Antidumpning, vissa sömlösa rör av järn eller stål från Ryssland och Ukraina

Antidumpningsundersökning inleds

Den 5 juli 2017 inleds en antidumpningsundersökning av importen av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II. (EUT C214 /2017)

Läs mer i EUT (2017/ C214/ 07)