Tullverket

2017-06-28

Nyhet

Antidumpning, vissa stänger av rostfritt stål från Indien

Slutgiltig utjämningstull införs

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång införs slutgiltig utjämningstull på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien EUT (L165/2017)

Läs mer i förordningen 2017/1141