Tullverket

2017-07-04

Nyhet

Antidumpning, visst bestruket finpapper från Kina

Slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull införs

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång införs slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull på import av visst bestruket finpapper med ursprung i Kina EUT (L171/2017)

Läs mer i förordningarna 2017/1188 och 2017/1187