Tullverket

2017-08-10

Nyhet

Antidumpning, visst korrosionsbeständigt stål från Kina

Införande av antidumpningsåtgärder

Den 9 augusti 2017 infördes preliminär antidumpningstull på importen av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Läs mer i förordning 2017/1444