Tullverket

2017-06-12

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till kapitel 94

Förordningen berör klassificering av en vara till 9403 20 80 och träder i kraft den 2 juli 2017. Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordningen 2017/982