Tullverket

2017-07-03

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till kapitel 39, 62, 85, 90 och 93

Förordningarna berör klassificeringar av varor enligt länkarna nedan och träder i kraft den 21 juli 2017.

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordningarna
2017/1166 (8543 70 90),
2017/1167
(6212 10 90),
2017/1168 (3926 90 97),
2017/1169 (9306 90 90) och
2017/1170 (9018 19 10).