Tullverket

2017-07-03

Nyhet

Ny punktskatt – skatt på kemikalier i viss elektronik

Riksdagen har infört en ny punktskatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med den nya skatten är att minska förekomsten av flamskyddsmedel i människors hemmiljö, och istället styra tillverkare och importörer mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

De nya bestämmelserna påverkar företag som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror. De nya bestämmelserna påverkar också den som av Skatteverket godkänts som lagerhållare. Skatten ska betalas till Tullverket om importören inte är registrerad som godkänd lagerhållare vid importtillfället.

Vilka varor omfattas av bestämmelserna?

De varor som omfattas är bland annat vitvaror, datorer, läsplattor, dammsugare, telefoner, mobiltelefoner, routrar, cd-spelare, radio- och tv-apparater och spelkonsoler.

En komplett lista på vilka varor (KN-nr) som omfattas av skatten inklusive de listade grupperna av flamskyddsmedel läser du i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Hur beräknas skatten?

Skatten beräknas på den aktuella varans vikt exklusive emballage och är 8 kr/kg för vitvaror och 120 kr/kg för övrig elektronik. För att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt begränsas skatten till maximalt 320 kr per vara.


Om en vara inte innehåller vissa listade grupper av flamskyddsmedel får den skattskyldige dra av 50 procent alternativt 90 procent av skattebeloppet. Avdragets storlek beror på vilken grupp av flamskyddsmedel som varan inte innehåller.

Nya koder i Tulltaxan

De nya dokumentkoderna som gäller denna skatt kommer att finnas i Tulltaxan på respektive KN-nummer från den 1 juli 2017:

  • 9014 - Kemiekalieskatt betalas till Skatteverket.
  • 9015 - Varan omfattas inte av kemikalieskatten enligt 13§ Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067).
  • 9016 - Varan uppfyller krav i Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) för reducerad avgift med 50%.
  • 9017 - Varan uppfyller krav Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) för reducerad avgift med 90%. 

395 - Avgiftskoden för denna punktskatt.

Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik trädde i kraft den 1 april 2017 och bestämmelserna om lagerhållare tillämpas från detta datum. Övriga bestämmelser, till exempel bestämmelserna om skattskyldighetens inträde, tillämpas från och med den 1 juli 2017.