Tullverket

Aktuellt

Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration

Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster.

 

  • 2018-07-12

    Certifikat från Turkiet behöver underskrift

    Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.) kan inte godtas, vilket innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat.
  • 2018-07-02

    Krav på att GSP-länder använder Rex-systemet fullt ut från 1 juli 2018

    Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. De länder som skulle ha anslutit  sig 1 januari 2017 har nu kravet på sig att helt gå över till Rex-systemet senast 1 juli 2018.