Tullverket

Aktuellt

Brexit

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för brexit.

  • 2019-03-22

    Fortfarande stor risk för en hård brexit

    Enligt den ursprungliga planen skulle Storbritannien lämna EU den 29 mars 2019. Nu har Storbritannien begärt en förlängning av tiden och EU har accepterat en viss förlängning under vissa villkor: Om Storbritannien under nästa vecka (vecka 13) går med på det utträdesavtal som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram utsträcks tiden till den 22 maj.
  • 2019-03-15

    Fortsatta förberedelser inför en hård brexit

    Det är fortfarande osäkert om det kommer att finnas ett utträdesavtal när Storbritannien förväntas lämna EU den 29 mars. Utan utträdesavtal börjar reglerna i tullagstiftningen för handel med ett land utanför EU att gälla omedelbart.