Tullverket

Tullverkets ledningsgrupp

Tullverkets ledningsgrupp sammanträder varannan vecka och mötena leds av generaltulldirektören. De som ingår i ledningsgruppen utses av generaltulldirektören och har ett personligt mandat, vilket innebär att om någon är frånvarande har de ingen ersättare.

Therese Mattsson

Therese Mattsson
Generaltulldirektör

Åsa Wilcox

Åsa Wilcox
Chef Effektiv handel

Anette Malmberg

Anette Malmberg
Kommunikationschef

Fredrik Lundström

Fredrik Lundström
IT-chef

Charlotte Zackari

Charlotte Zackari
Chefsjurist

Per Nilsson

Per Nilsson
Överdirektör

Lars Kristoffersson

Lars Kristoffersson
Chef Brottsbekämpning

Lotta Halling

Lotta Halling
Personalchef

Jan Tamm

Jan Tamm
Chef Administrationsavdelningen

Bodil Taylor

Bodil Taylor
Chef Verksledningsstaben

Uppdaterad: 2018-02-21Captcha *