Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2018-12-12

    Nya beloppsgränser från 1 januari 2019

    Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad.
  • 2018-11-26

    Validering för försändelser av ringa värde

    Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning.